Vážené kolegyne,  vážení kolegovia,

príbeh Medzinárodného dňa žien sa začal štrajkom žien za lepšie pracovné podmienky.  Bolo to na začiatku 20. storočia. Odvtedy má tento príbeh svoje verzie v rôznych krajinách. Jeho dôležitým motívom je vnímanie žien i mužov ako rovnocenných ľudí (a rovnocennosť nie je rovnakosť). V roku 2019 je základnou myšlienkou MDŽ v OSN Think equal, build smart, innovate for change. (http://www.un.org/en/events/womensday/).

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien želáme nám všetkým, mužom i ženám,

aby sme žili v spoločnosti, v ktorej  majú ľudia rovnocenné postavenie.

 

Vedenie Filozofickej fakulty UMB

 

 

V rámci MDŽ prebieha na FF UMB súbor podujatí, ktorý je organizovaný Katedrou etiky a aplikovanej etiky. Informácie sú uvedené v oznamoch fakulty. Veríme, že podujatia budú podporené účasťou ľudí z fakulty a vyjadríme tak to, že nám myšlienky rodovej rovnosti nie sú ľahostajné.