Pedagogická prax_1. roč. Mgr. (ZS 2021/2022)

Vážené študentky, vážený študent,

pokyny k pedagogickej praxi sa nachádzajú TU.

Materiály z praxe odovzdávajte najneskôr do konca novembra 2021.

 

PaedDr. Zuzana BARIAKOVÁ, PhD.

20. 9. 2021