Pedagogická prax_2. roč. Mgr. (ZS 2021/2022)

Vážené študentky!

Pokyny k pedagogickej praxi sa nachádzajú TU.

Materiály z praxe odovzdávajte najneskôr do konca novembra 2021.

 

NOVINKA: Odovzdané výkazy a Vaše prípravy a postrehy z praxe budem s každou z Vás osobne konzultovať. Hodnotenie uzavrieme až po tomto stretnutí.

 

 

Uvažujte už aj o tom, kde absolvujete súvislú prax v letnom semestri, tú si vybavujete sami, môžete však osloviť aj súčasných cvičných učiteľov/cvičné učiteľky.

Učiteľ/učiteľka musí mať najmenej 5-ročnú prax.

 


 

PaedDr. Zuzana BARIAKOVÁ, PhD.

20. 9. 2021