Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Mgr. Eva Pršová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová rozvrhárka, koordinátorka pre ERASMUS a zahraničné mobility

Telefónne číslo:
048 446 7329
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F329

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:40 - 11:25
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie záverečných prác si, prosím, vopred dohodnite. Po vzájomnej dohode je možné konzultovať aj v inom čase, konzultujem aj prostredníctvom teamsu..

Kde ma nájdete

Mgr. Eva Pršová, PhD.
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: F329
Telefón: 048 446 7329
Email: eva.prsova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vzdelanie a kariéra

2009 - získanie vedecko-akademickej hodnosti PhD. v odbore Teória vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov po úspešnej obhajobe dizertačnej práce Rozvoj literárnej kompetencie metódami tvorivej dramatiky

1983 - 1988 - Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici

Rozširujúce vzdelanie: 

1996 - Drama in education in Royal National Theatre in London (UK)

1997 - 1999 - Tvorivá dramatika - špecializačné inovačné štúdium na PF UMB v Banskej Bystrici

1999 - 2001 - Čítaním a písaním k rozvoju kritického myslenia - kurz lektorskej činnosti - Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní a Univerzita Iowa (USA)

 

Pedagogická a umeleckovýchovná prax

1. 1. 2014 - odborná asistentka na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

2008 - 2013 - odborná asistentka na KSJL FHV v Banskej Bystrici

1998 - 2008 - odborná asistentka na KSJL PF UMB v Banskej Bystrici

1988 - 1998 - učiteľka predmetov  SJL,  Hv, Aj - ZŠ Nitrica, ZUŠ Nováky, ZŠ Nitr. Rudno

Študijné pobyty, ocenenia, certifikáty, lektorská a porotcovská činnosť

1996 - Branching out - študijný pobyt zameraný na dramatickú výchovu naprieč osnovami vo Veľkej Británii (Secondary High School in Chippenham, Royal National Theatre in London) so získaním certifikátu lektora

2002 - študijný pobyt na Katedre výchovnej dramatiky DAMU Praha

2001 - certifikát lektorky projektu ČPKM

1996, 1997, 1999 - dvojnásobná laureátka Chalupkovho Brezna so zaradením do zlatého pásma v umeleckom prednese prózy

Lektorka pre umelecký prednes, tvoriú dramatiku a rétoriku v škole na okresnej, krajskej i celoštátnej úrovni, práca v redakcii pre detský umelecký prednes na Hviezdoslavovom Kubíne v Dolnom Kubíne a v Šali na celoštátnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka, práca v porote celoštátnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy  detí Hviezdoslavov Kubín, v lektorskom zbore pre detskú dramatickú tvorivosť na celoštátnej prehliadke Zlatá priadka v Šali, porotkyňa v celoštátnej súťaži Štúrov Zvolen a iné...(Rozprávkové vretienko, Šaliansky Maťko, Sládkovičova Radvaň, Zlatá priadka Šaľa, Vansovej Lomnička, Chalupkovo Brezno, Mladé talenty...)

Členstvo v organizáciách

od r. 2000 - 2018 predsedníčka Združenia tvorivej dramatiky Slovenska

od r. 2004 - 2015 členka poradného zboru pre detské a amatérske divadlo pri NOC v Bratislave

od r. 2015 - členka poradného zboru pre umelecký prednes pri NOC v Bratislave

Pedagogická činnosť

Didaktika literatúry

Didaktika jazyka, čítania a literatúry pre 1. stupeň ZŠ 

Literatúra pre deti a mládež

Medzivojnová literatúra (poézia)

Svetová literatúra pre deti a mládež

Tvorivá dramatika

Interpretácia umeleckého textu

Základy dramatických umení

Divadlo pre deti a mládež

Vedeckovýskumná činnosť

Didaktika literatúry

Literatúra pre deti a mládež

Interpretácia umeleckého textu

Granty a projekty

2001 - vedúca projektu Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu, projekt bol realizovaný  spolupráci s Katedrou komunikačnej výchovy PF Prešovskej univerzity

2010 - zástupkyňa riešiteľa projektu VEGA K. A. Modráni

2008 - Celoslovenské vzdelávanie pedagógov v oblasti detského divadla - autorka a organizátorka celoslovenského projektu pod záštitou Ministerstva kultúry SR

2012 - Folklórne inšpirácie, tvorivá dramatika a detská dramatická tvorivosť - autorka projektu pod záštitou MK SR