Publikačná činnosť

Umelecký text v komunikačno-zážitkovom vyučovaní.

Autori: Pršová, E.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: FF UMB, 2015.

Obraz domova a rodiny v literatúre pre deti a mládež

Autori: Pršová, E.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: FF UMB, 2015.
obalka.jpg

Tvorivá dramatika v edukácii a inscenačnej praxi detských dramatických kolektívov II

Autori: Kolektív autorov
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Edit. Eva Pršová; rec. Ľ. Kováčik, K. Hitzingerová. Banská Bystrica : Združenie tvorivej dramatiky Slovenska, 2012.

Humor v próze s detským a dospievajúcim chlapčenským hrdinom

Autori: E. Pršová
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Smiech, slzy a svet komiky. Ed. Ivan Jančovič. S. 112 - 139. Banská Bystrica : UMB Fakulta humanitných vied, 2011. 368 s. ISBN 978-80-557-0147-9

Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie. Vysokoškolská učebnica

Autori: Liptáková Ľ. a kolektív
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011. 580 s. ISBN 978-80-555-0462-9

Rozvoj literárnej kompetencie metódami tvorivej dramatiky

Autori: Pršová Eva
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Rozvoj literárnej kompetencie metódami tvorivej dramatiky / Eva Pršová ; rec. Zuzana Stanislavová, Brigita Šimonová. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB, 2010. 182 s. ISBN 978-80-557-0058-8.

Básne a piesne

Autori: Karol Alexander Modráni
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Editor: Ľ. Kováčik, E. Pršová; rec. M. Golema, V. Žemberová. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, 2010. 210 s. ISBN 978-80-557-0047-2

Aktivizácia žiakov metódami dramatickej výchovy

Autori: Pršová, E.
Rok vydania: 2000
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Metodické centrum v Banskej Bystrici, 2000.