Publikácie katedry

Pod dohľadom spravodajských služieb. Americká vláda a slovenská otázka v USA v rokoch 1939 - 1945

Pod dohľadom spravodajských služieb. Americká vláda a slovenská otázka v USA v rokoch 1939 - 1945 (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:LIČKO, Roman
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: UMB. 162 s.
Rok vydania:2008ISBN:978-80-8083-644-3

anotácia

Podoby nemecko-slovenského „ochranného priateľstva“ : dokumenty k náboru a nasadeniu slovenských pracovných síl do Nemeckej ríše v rokoch 1939 – 1945 .

Podoby nemecko-slovenského „ochranného priateľstva“ : dokumenty k náboru a nasadeniu slovenských pracovných síl do Nemeckej ríše v rokoch 1939 – 1945 . (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Michal Schvarz - Ľudovít Hallon - Peter Mičko
Vydavateľstvo:Bratislava : Historický ústav SAV - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012. 406 s.
Rok vydania:2012ISBN:978-80-970302-6-1

anotacia

Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov IV.

Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov IV. (Zborník)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB, Katedra histórie FHV UMB
Rok vydania:2005ISBN:80-8083-147-5

-

Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov V.

Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov V. (Zborník)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB, Katedra histórie UMB, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-341-9

-

Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 I. : Veľké udalosti a fenomény rokov 1938 - 1989 v regiónoch Slovenska

Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 I. : Veľké udalosti a fenomény rokov 1938 - 1989 v regiónoch Slovenska (Zborník)

Autor/Kolektív:Anton Hruboň - Juraj Lepiš - Martin Kubuš (eds.)
Vydavateľstvo:Ústav pamäti národa - Historia nostra
Rok vydania:2014ISBN:978-80-89335-65-7

Zborník štúdií o problémoch slovenských dejín v období rokov 1938 - 1939.

Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 II. : Osobnosti známe - neznáme.

Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 II. : Osobnosti známe - neznáme. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:A. Hruboň - J. Lepiš - Z. Tokárová (eds.)
Vydavateľstvo:Bratislava : Ústav pamäti národa
Rok vydania:2014ISBN:978-80-89335-64-0

Vedecká publikácia obsahuje štúdie na tému osobností slovenských dejín v období rokov 1939 - 1989.

Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 IV. : Slovensko, jeho susedia a Európa.

Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 IV. : Slovensko, jeho susedia a Európa. (Zborník)

Autor/Kolektív:Anton HRUBOŇ - Juraj JANKECH - Katarína RISTVEYOVÁ - Martin GABČO (eds.)
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Filozofická fakulta UMB - AntOn Solutions
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1180-5

Publikácia prináša vedecké štúdie mladých historikov, ktoré sú venované dejinám Slovenska v rokoch 1938 - 1989 so zameraním na jeho politické, diplomatické a hospodárske vzťahy so susednými krajinami.

Socialist City. Idea and its realizoation in the Soviet Union 1920' and 1930'

Socialist City. Idea and its realizoation in the Soviet Union 1920' and 1930' (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Mark Grigorievich Meerovich, Viachaslau Ivanovich Menkouski, Igor Liubomirovich Zherebtsov
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1574-2

Táto monografia sa pokúša preniknúť k skutočnému pochopeniu stalinistickej urbanizácie prostredníctvom hustého závoja ticha alebo účelových lží.

Tajné dejiny Hornej Oravy  / Tajne dzieje Górnej Orawy.

Tajné dejiny Hornej Oravy / Tajne dzieje Górnej Orawy. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Milica Majeriková-Molitorisová - Ľubomír Molitoris - Marián Smondek
Vydavateľstvo:Krakov : Vydavateľstvo Spolku Slovákov v Poľsku, 2012. 151 s.
Rok vydania:2012ISBN:978-83-7490-492-6

anotacia

Trenčianska stolica.

Trenčianska stolica. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Imrich Nagy
Vydavateľstvo:Čadca : Kysucké múzeum, 2013. 448 s.
Rok vydania:2013ISBN:978-80-970780-5-8

anotacia

Turek na obzore : z prameňov k uhorsko-osmanským vzťahom.

Turek na obzore : z prameňov k uhorsko-osmanským vzťahom. (Odborná monografia)

Autor/Kolektív:Pavol Maliniak - Imrich Nagy
Vydavateľstvo:Krakov / Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce / Spolok Slovákov v Poľsku
Rok vydania:2013ISBN:978-83-7490-652-4

Kniha obsahuje výber z prameňov k uhorsko-osmanským vzťahom v 16. a 17. storočí.

Týždeň vedy.

Týždeň vedy. (Zborník)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-439-5

-

Uhorskí a poľskí účastníci americkej revolúcie (1775 - 1783).

Uhorskí a poľskí účastníci americkej revolúcie (1775 - 1783). (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Patrik Kunec
Vydavateľstvo:Krakov/Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku/Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2012. 260 s.
Rok vydania:2012ISBN:978-83-7490-540-4

anotacia