Publikácie

Postoje, vedomosti a názory žiakov II. stupňa ZŠ na telesnú výchovu

Postoje, vedomosti a názory žiakov II. stupňa ZŠ na telesnú výchovu (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:GÖRNER, Karol - STARŠÍ, Jaroslav
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2001ISBN:80-8055-565-6

anotácia

Príprava mladých futbalistov na školách a v oddieloch

Príprava mladých futbalistov na školách a v oddieloch (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Nemec Miroslav
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2002ISBN:80-8055-707-1

anotácia

Psychomotorika 2.

Psychomotorika 2. (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:NOVOTNÁ, Nadežda - VLADOVIČOVÁ, Nadežda - SLÍŽIK, Miroslav
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0051-9

anotácia

Rozvoj hudobno-pohybových schopností prostredníctvom rytmickej gymnastiky a ľudových tancov

Rozvoj hudobno-pohybových schopností prostredníctvom rytmickej gymnastiky a ľudových tancov (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Júlia Palovičová
Vydavateľstvo:Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-294-3

anotacia

Strečingové cvičenia na rozvoj kĺbovej pohyblivosti plavcov

Strečingové cvičenia na rozvoj kĺbovej pohyblivosti plavcov (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Mandzáková Martina
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-723-5

anotácia

Students scientific activity 2014. Science of Sport. Proceeding of abstracts

Students scientific activity 2014. Science of Sport. Proceeding of abstracts (Zborník)

Autor/Kolektív:Rozim - Šmída - Bendíková (ed)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0826-3

zborník

Súčasný stav a nové trendy vhodnotení telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti žiakov základných škôl

Súčasný stav a nové trendy vhodnotení telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti žiakov základných škôl (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:KOMPÁN, Jaroslav - SUCHOMEL, Aleš - ŠTIHEC, Jože - KARPLJUK, Damir - VIDEMŠEK, Mateja - MANDZÁKOVÁ, Martina - KOLODZEJOVÁ, Petra
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-887-4

anotácia

Športová príprava a súťaženie v chôdzi na 50 km

Športová príprava a súťaženie v chôdzi na 50 km (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Martin Pupiš
Vydavateľstvo:Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-888-1

anotacia

Študentská vedecká aktivita 2015. Vedy o športe. Fakultné kolo

Študentská vedecká aktivita 2015. Vedy o športe. Fakultné kolo (Zborník)

Autor/Kolektív:Miroslava Rošková - zost.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0895-9

Príspevky zo študentskej vedeckej aktivity 2015. Vedy o športe

Študentská vedecká aktivita 2017. Vedy o športe.

Študentská vedecká aktivita 2017. Vedy o športe. (Zborník)

Autor/Kolektív:Miroslava Rošková (ed)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1255-0

Fakultné kolo s medzinárodnou účasťou.

Študentská vedecká aktivita 2019

Študentská vedecká aktivita 2019 (Zborník)

Autor/Kolektív:Pavol Pivovarniček
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta UMB
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1551-3Stiahnuť publikáciu:

Vedy o športe, fakultné kolo): Zborník zo študentskej vedeckej konferencie

ŠVUK 2018 Celoslovenské kolo študentskej vedeckej a umeleckej činnosti vo vednom odbore Vedy o športe

ŠVUK 2018 Celoslovenské kolo študentskej vedeckej a umeleckej činnosti vo vednom odbore Vedy o športe (Zborník)

Autor/Kolektív:Miroslava Rošková (ed)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1496-7Stiahnuť publikáciu:

zborník vedeckých prác

Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť silových rezortov štátnej správy SR

Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť silových rezortov štátnej správy SR (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Bence Ladislav
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2003ISBN:80-8055-836-1

anotácia