Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Mgr. Miroslava Rošková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka ŠVA na KTVŠ

Telefónne číslo:
048 446 7535
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
č.m.13

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
11:25 - 12:05
Streda
09:50 - 10:30
Štvrtok
-
Piatok
-
Ďalšie konzultácie podľa dohody

Kde ma nájdete

Mgr. Miroslava Rošková, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
Tajovského Tajovského
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: č.m.13
Telefón: 048 446 7535
Email: Miroslava.Roskova@umb.sk

Profesijná charakteristika

 

Pedagogická činnosť:

 • Ta D atletiky,
 • Psychológia športu,
 • Komunikácia v športe,
 • Sociológia športu
 • Zjazdové lyžovanie

Špecializácia:

 • Atletika,
 • Psychológia športu


Vedecko – výskumná činnosť:

 • športový tréning v atletike,
 • rozvoj pohybových schopností,
 • vyučovanie atletiky na ZŠ a SŠ,
 • koordinačné schopnosti
 • osobnosté charakteristiky športovcov
 • agresivita pri pohybových aktivitách a  v športovom prostredí

 

Ďalšie aktivity:

 • organizácia medzinárodných atletických podujatí,
 • rozhodovanie na medzinárodných atletických podujatiachVÝBEROVÁ PERSONÁLNA BIBLIOGRAFIA

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch

1. ROŠKOVÁ, M: Vplyv špeciálnych bežeckých cvičení na zmenu vybraných kinematických ukazovateľov bežeckého kroku šprintérov. In: Nové poznatky v atletice 2000. Brno: MU PF,2001, s. 31-37. ISBN 80-210-2640-5
2. ROŠKOVÁ, M. – ČILLÍK, I.: Dymorfické rozdiely v bežeckej rýchlosti žiakov na II. stupni základných škôl. In: Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu 2002. Brno: FSpS MU, 2002, s. ISBN –
3. ČILLÍK, I. – ROŠKOVÁ, M. Dymorphic differences in the running speed and endurance of pupils attending the 2nd grade of elementary school. In: Movement and Healt. Olomouc: FTK UP, 2003.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch

ROŠKOVÁ, M.: Pripravenosť študentov stredných škôl na praktickú časť prijímacích skúšok naUMB BB. In: Acta Universitatis Mathaei Belii - Zborník vedeckovýskumných prác, odbor Telesná výchova a šport, séria humanitná č. 1. Banská Bystrica: RVS TVŠ, 1994, s. 187-190. ISBN 80-85162-75-x
ROŠKOVÁ, M. - ČILLÍK, I.: Nácvik skoku do diaľky. In: Zborník z vedeckej konferencie – Technológie vzdelávania tretieho tisícročia MEDACTA °95. Nitra: VŠ PG, 1995, s. 303-305.
ROŠKOVÁ, M.: Úroveň výkonnosti v atletických disciplínach na rôznych typoch stredných škôl. In: Acta Universitatis Mathaei Belii - Zborník vedeckovýskumných prác, odbor Telesná výchova a šport. séria humanitná č. 2. Banská Bystrica:FHV UMB,1996,s.107-114. ISBN80-8055-018-2
ROŠKOVÁ, M.: Vplyv vyučovania v súčasných podmienkach na pohybovú výkonnosť žiačok stredných škôl. In: "Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť stredoškolskej mládeže.“ Prešov: VS TVŠ Prešov,1997, s. 192 – 196. ISBN 80-88885-02-7
ROŠKOVÁ, M. - RYBÁRIK, K.: Obsah telesnej výchovy ako prostriedok formovania vlastností osobitostí žiakov. In: Acta Universitatis Matthiae Belii, sekcia vied o umení a vied o športe, č. 1. Banská Bystrica: FHV UMB, 1997, s. 182-18. ISBN 80-8055-081-6
ROŠKOVÁ, M.: Možnosti a prognózy skvalitňovania vyučovania atletiky v telesnej výchove na stredných školách. In: Zborník čiastkových úloh výstupov z riešenia grantovej úlohy. Banská Bystrica: UMB, 1998, s. 163-165. ISBN 80-8055-183-9
ROŠKOVÁ, M.: Účinnosť frekvenčných bežeckých cvičení na rozvoj špeciálnej šprintérskej rýchlosti dievčat dorasteneckého veku. In: Acta Universitatis Matthiae Belii, sekcia vied o umení a vied o športe, č. 2. Banská Bystrica: FHV UMB, 1998, s. 247-255 ISBN 80-8055-172-3
ROŠKOVÁ, M.: Analýza individuálnych ročných tréningových cyklov dorasteniek v behu na 100m a 200m. In: Acta Universitatis Matthiae Belii –Zborník FHV UMB, sekcia vied o umení a vied o športe, č.III. Banská Bystrica: FHV UMB, 1999, s.234 –246. ISBN 80-8055-283-5
ROŠKOVÁ, M.: Rozvoj špeciálnej šprintérskej rýchlosti chlapcov dorasteneckého veku pprostredníctvom frekvenčných bežeckých cvičení. In: Acta Universitatis Matthiae Belii – Zborník vedecko-výskumných prác, odbor telesná výchova a šport, č. 6 Banská Bystrica: FHV UMB, 2000, s. 156-170. ISBN 80-8055-433-1
ČILLÍK, I.- IŠTVÁN, R. - ROŠKOVÁ, M.- IVANIČOVÁ, I.: Monitorovanie úrovne aeróbnej vytrvalosti školskej populácie vo veku 11-15 rokov. In: Antropomotirika 2001. Banská Bystrica: SVS KTVŠ; RVS KTVŠ; KTVŠ , 2001, s. ISBN
ČILLÍK, I.- -ROŠKOVÁ, M.: Vyučovanie atletiky študentov telesnej výchovy FHV UMB Banská Bystrica. In: Atletika 2001. Banská Bystrica: VS TVŠ, KTVŠ, 2001, s. 171-174. ISBN 80-967363-1-0
ČILLÍK, I - ROŠKOVÁ, M.: Rozdiely atletickej výkonnosti žiačok základných škôl v meste a na vidieku v banskobystrickom kraji. In: Zborník výstupov GÚ (1/7318/20). Banská Bystrica: KTVŠ FHV UMB, 2002 ISBN 80 – 8055 – 710 – 1
ROŠKOVÁ, M. – ČILLÍK, I.: Rozdiely atletickej výkonnosti žiakov na II. stupni ZŠ v banskobystrickom kraji. In: Problémy súčasnej atletiky. Bratislava: FTVŠ UK, SVS TVŠ, 2002, s.39-43. ISBN 80 – 89075 – 12 – 6
ROŠKOVÁ, M. – ČILLÍK, I.: Monitorovanie výkonnostnej úrovne v atletických disciplínach u žiačok a žiakov na druhom stupni základných škôl. In: Zborník výstupov GÚ (1/7318/20). Banská Bystrica: KTVŠ FHV UMB, 2002 ISBN 80 – 8055 – 710 – 1
ROŠKOVÁ, M.: Závislosť telesného rozvoja, motorickej výkonnosti a kinematických charakteristík bežeckej rýchlosti a jej zmien vplyvom frekvenčných cvičení. In: Súčasný stav a perspektívne tendencie v telovýchovnom procese a vo voľnom čase žiakov na základných školách. Banská Bystrica : KTv PF UMB, 2003,s. ISBN 80-8055-850-7

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch

ROŠKOVÁ, M.: Rozvoj špeciálnej šprintérskej rýchlosti dievčat dorasteneckého veku. In.: „Pedagogické kinantropologie“. Ostrava: PF OU, 1999, s. 139 – 146 ISBN 80-7042-147-9
ROŠKOVÁ M. – RYBÁRIK, K.: Telesná výchova ako prostriedok formovania osobnosti žiaka. In: Pedagogické kinantropologie. Ostrava: PF OU, 1999. s. 19 – 25 ISBN 80-7042-147-9

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch

ROŠKOVÁ, M.: Súčasný stav a podmienky vyučovania atletiky na stredných školách. In: Možnosti skvalitňovania telovýchovného procesu v súčasných podmienkach. Banská Bystrica: RVS TVŠ ,1995, s. 196-198. ISBN 80-901166-7-1
ROŠKOVÁ, M. - ČILLÍK, I.: Realizácia obsahu atletiky v súčasných podmienkach základných a stredných škôl. In: Inovácia učebných osnov telesnej výchovy a športu na základných a stredných školách. Banská Bystrica: FHV UMB, 1996, s. 17 - 19. ISBN 80-8055-019-0

BCI Skriptá a učebné texty

ČILLÍK, I.- ROŠKOVÁ, M.: Technika a didaktika atletických disciplín. Vysokoškolské učebné texty. Banská Bystrica: FHV UMB, 1996. 110 s. ISBN 80- 88825- 68-7
ČILLÍK, I .- ROŠKOVÁ, M.: Základy atletiky. Vysokoškolské učebné texty. Banská Bystrica: FHV UMB, 2003.148 s. ISBN 80-8055-846-9

DAI Kvalifikačné práce

ROŠKOVÁ, M.: Účinnosť rozvoja šprintérskej rýchlosti prostredníctvom frekvenčných cvičení. Dizertačná práca. Bratislava: FTVŠ UK, 2001, s. 115.

GII Rôzne publikácie a dokumenty

ROŠKOVÁ, M.: Atletika v osnovách školskej telesnej výchovy. In: Technika a didaktika atletických disciplín. Banská Bystrica: FHV UMB, 1996. s. 6-8Kontaktný formulár

=