Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Publikačná činnosť

Zukunft ohne Gedächtnis? Zur Rolle der literarischen Erinnerung im ostmitteleuropäischen Gedächtnis : am Beispiel der ostdeutschen und slowakischen Erinnerungstexte nach 1989

Autori: Nadežda Zemaníková
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Slowakische Zeitschrift für Germanistik. - Verband der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei, 2013. - ISSN 1338-0796. - Jahrgang 5, Heft 1 (2013), s. 16-26.

Zur Relevanz der Gedächtnisforschungsansätze für die auslandsgermanistische Literaturwissenschaft

Autori: Nadežda Zemaníková
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Perspektiven der Auslandsgermanistik : Studien zur deutsch-slowakischen Kulturgeschichte : Betrträge zum Internationalen Symposium vom 25.-26. Februar 2010 an der Pavol-Josef-Šafárik-Universität in Košice / Jörg Meier, Ingrid Puchalová (Hrsg.). Band 2. - Berlin : WEIDLER Buchverlag, 2013. - ISBN 978-3-89693-596-0. - S. 167-180.

Literatur aus der DDR im Blickfeld der slowakischen Germanistik nach 1990

Autori: Nadežda Zemaníková
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In Slowakische Zeitschrift für Germanistik. - Verband der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei, 2012. - ISSN 1338-0796. - Jahrgang 4, Heft 1 (2012), s. 80-89.

Briefe zur Nacht : autobiographische literarische Zeugnisse von 1989/90

Autori: Nadežda Zemaníková
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In Deutsch in Forschung und Lehre : Sammelband : X. Internationale Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei (1. - 4. September 2010, Prešov) / Marion Bujňáková, Júlia Paračková, Christian Irsfeld (eds.). Teil II. - Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2012. - ISBN 978-80-555-0586-2. - S. 338-350.

Nemecké teoretické koncepty komiky a literárna prax

Autori: Nadežda Zemaníková
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In Smiech, slzy a svet komiky : monografia štúdií o komike / zost. Ivan Jančovič ; rec. Milada Písková, Jozef Tatár. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - ISBN 978-80-557-0147-9. - S. 52-74.

Parallels and Divergences in Post-1989 Memory Discourse : a Comparative Review of the Slovak Experience

Autori: Nadežda Zemaníková
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In Twenty years on : competing memories of the GDR in postunification German culture / edited by Renate Rechtien and Dennis Tate. - London : Camden House, 2011. - ISBN 978-1-57113-503-2. - S. 171-184

Zeitgenössische deutsche Literatur im Spiegel der slowakischen Übersetzung

Autori: Nadežda Zemaníková
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Bratislava : Goethe-Institut, 2011. Spôsob prístupu: http://www.goethe.de/ins/sk/bra/kul/mag/lit/de8413383.htm

Undine ohne Weinerlichkeit. Abwandlung des Wasserfrauen-Mythos in Kerstin Hensels Erzählung Ulriche und Kühleborn

Autori: Nadežda Zemaníková
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In Internationale germanistische und translatologische Tagung Prešov 2008. Anlässlich des 70. Geburtstages von Ladislav Šimon. Ed. Norbert Conti, Marián Fedorko, Ján Jambor, Martina Kášová. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010. ISBN 978-80-555-02

Eine vollendete Geschichte? : zur Spezifik der DDR-Literatur in der Literaturgeschichtsschreibung nach der Wende

Autori: Nadežda Zemaníková
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In Tendenzen in der slowakischen Germanistik nach der Wende : Festschrift für Prof. PhDr. Ivan Cvrkal, CSc. / rec. Margita Gáborová, Alena Ďuricová, Mária Kraushuberová. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2010. - ISBN 978-3-933586-75-9. - S. 180-192.

Formen des literarischen Erinnerns in der Nachwendeprosa Monika Marons

Autori: Nadežda Zemaníková
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In Sammelband : IX. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei, Bratislava, 11.-13. September 2008 / red. Mária Vajičková, Andrea Mikulášová ; rec. Katarína Fedáková ... [et al.]. - Bratislava : Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, 2010. - ISBN 978-80-8052-345-9. - S. 301-310.

Búranie múrov : Podoby a premeny východného Nemecka v nemeckej próze po roku 1989

Autori: ZEMANÍKOVÁ Nadežda
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2009. 246 s. ISBN 978-80-8083-856-0

Komische Stasibilder in der deutschen Literatur nach 1989

Autori: ZEMANÍKOVÁ, Nadežda
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Germanistische Literaturwissenschaft und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien / zost. Jaroslav Kovář, Aleš Urválek. - Brno : Academicus, 2009. - ISBN 978-80-87192-06-1. - S. 227-238.

Tragikomickí čudáci Kerstin Henselovej

Autori: ZEMANÍKOVÁ Nadežda
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Podoby outsiderstva v umeleckej literatúre. Ed. Zuzana Bariaková a Martina Kubealaková. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied v Banskej Bystrici, 2008, s. 181-187. ISBN 978-80-8083-578-1 Dostupné na: http://www.fhv.umb.sk/app/index.php?ID=2170

Motiv der Kälte in Judith Hermanns Prosa

Autori: ZEMANÍKOVÁ Nadežda
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Studia Germanistica 2. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2007, s. 43-48. ISBN 978-80-7368-376-4

Perspektivenpluralität in der literarischen Geschichtsdarstellung : Ingo Schulzes „Wenderomane“ Simple Storys und Neue Leben

Autori: ZEMANÍKOVÁ Nadežda
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Sammelband. VIII. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei. Motivation für Deutsch. Hrsg. von Maximilian G. Burkhart u. a. Nitra : SUNG, 2007, s. 337-343. ISBN 978-80-8094-175-8

Weibliches Lachen in der Nach-Wende-Literatur

Autori: ZEMANÍKOVÁ, Nadežda
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Germanistické štúdie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2006, s. 80-90. ISBN 80-8083-224-2

Komische Frauen in den Wendezeiten

Autori: ZEMANÍKOVÁ, Nadežda
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt. Beiträge der internationalen Konferenz, 6.-7. November 2003. Hrsg. von József Tóth. Wien : Praesens Verlag, 2005, s. 339-346. ISBN 3-7069-0334-2

Chronistin, Sozialforscherin, Schriftstellerin. Annett Gröschners Schreiben im Spannungsfeld zwischen Geschichtsschreibung, Sozialforschung und Literatur

Autori: ZEMANÍKOVÁ, Nadežda
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: ĎURICOVÁ, A. – HANULJAKOVÁ, H. (ed.): Zborník príspevkov zo VII. konferencie Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov, Banská Bystrica 1. – 4. 9. 2004. Banská Bystrica : SUNG, 2004, s. 369-374. ISBN 80-89057-05-5

Komickosť v prózach Thomasa Brussiga

Autori: ZEMANÍKOVÁ, Nadežda
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Germanistické štúdie. Zborník FHV–UMB v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, 2003, s. 92-98. ISBN 80-8055-847-7

Das Komische in der deutschen Literatur der 90er Jahre

Autori: ZEMANÍKOVÁ, Nadežda
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: KORČÁKOVÁ, Jana/BEYER, Jürgen: Königgrätzer Linguistik-und Literaturtage, Hradec Králové, 2003, s. 529-536. ISBN 80-7041-162-7

Kindheitsbilder. Darstellung von Kindheit und Sozialisation in den Prosatexten der 90er Jahre

Autori: ZEMANÍKOVÁ, Nadežda
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Zborník príspevkov zo VI. konferencie Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska 4. – 7. septembra 2002 v Košiciach, Košice, 2002, s. 226-230. ISBN 80-88922-72-0

DDR-Literatur der neunziger Jahre? Ostdeutsche Literaturszene ein Jahrzehnt nach der Wende.

Autori: ZEMANÍKOVÁ, Nadežda
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: FÖLDES, Csaba/PONGÓ, Stefan (ed.): Deutschdidaktik und Germanistische Literaturwissenschaft in Ostmitteleuropa. Wien : Edition Praesens, s. 173-180. ISBN 3-7069-0173-0

Zur Erzählliteratur der neunziger Jahre

Autori: ZEMANÍKOVÁ, Nadežda
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: In: SISÁK, Ladislav (ed.): Deutsche Sprache, Literatur und Kultur aus auslandsgermanistischer Sicht. Referate der Internationalen Germanistischen Konferenz in Prešov, 21. – 23. 9. 2000, Prešov, 2001, s. 305-310. ISBN 80-89040-12-8

Witz und Satire in der literarischen Verarbeitung der Wende

Autori: ZEMANÍKOVÁ, Nadežda
Rok vydania: 2000
Vydavateľstvo: In: Zborník príspevkov z V. konferencie Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska 6. – 9. septembra 2000 v Trnave, Bratislava, 2000, s. 220-225. ISBN 80-8052-163-8

Hľadanie románu nemeckého zjednotenia

Autori: ZEMANÍKOVÁ, Nadežda
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: In: Zborník mladých filológov Univerzity Mateja Bela I., Banská Bystrica, 1999, s. 235-240. ISBN 80-8055-340-8

Rozprávačské postupy v románe Inga Schulzeho Simple Storys

Autori: ZEMANÍKOVÁ, Nadežda
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: In: ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII: Zborník Fakulty humanitných vied UMB, sekcia filologická č. 3, Banská Bystrica, 1999, s. 203-210. ISBN 80-8055-281-9

Im Osten was Neues? Texte der jüngeren Schriftstellergeneration nach der Wende

Autori: ZEMANÍKOVÁ, Nadežda
Rok vydania: 1998
Vydavateľstvo: In: Zborník príspevkov zo IV. konferencie Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska 24.-28. augusta 1998 v Bratislave, Bratislava, 1998, s. 258-261. ISBN 80-968121-3-0

Durs Grünbein – zázračné dieťa novej nemeckej literatúry

Autori: ZEMANÍKOVÁ, Nadežda
Rok vydania: 1998
Vydavateľstvo: In: ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII: Zborník Fakulty humanitných vied UMB, sekcia filologická č. 2, Banská Bystrica, 1998, s. 107-111. ISBN 80-8055-171-5