Logická argumentácia

 Informácie o predmete

 Rekonštrukcia argumentu - inštrukcie

Online materiály

 

 

Študentky a študenti logickej argumentácie,

vzhľadom na zmenu výučby z prezenčnej na dištančnú Vám oznamujem nasledovné pokyny k štúdiu:

1. Podmienkou na ukončenie predmetu je vypracovanie záverečnej eseje, bližšie pokyny nájdtete v dokumente, ktorý je zverejnený vyššie na tejto stránke pod názvom "Rekonštrukcia argumentu - inštrukcie".

2. K vypracovaniu záverečnej eseje naštudujete prvú a tretiu kapitolu učebnice (detailnejšie informácie o tretej kapitole sú v audionahrávke zo 17. 3) „Ako správne argumentovať, písať a diskutovať“. Prvá kapitola Vám bude povedomá, novinkou sú len podkapitoly 1.3.2 a 1.4. Pozrite si aj stránku venovanú argumentácii.

2. Tému záverečnej práce konzultujete so mnou formou e-mailu, alebo počas online konzultácií. V obidvoch prípadoch je potrebné uviesť, aký text ste si vybrali, jeho bibliografické údaje a hlavnú myšlienku, ktorej sa bude rekonštrukcia argumentu týkať. Až po konzultácii môžete začať písať.

 

 

Audiosúbor s inštrukciami - 17. 3. 2020  V nahrávke sa dozviete o inovovaných podmienkach ukončenia predmetu a detailné inštrukcie k písaniu záverečných prác.  

Rekonštrukcia argumentu - inštrukcie II.

Neustále zápasím s tým, že mnohí z Vás nekonzultujú text k rekonštrukcii argumentu v požadovanej podobe. Pripomeniem kritériá:

Tému záverečnej práce konzultujete so mnou formou e-mailu, alebo počas online konzultácií. V obidvoch prípadoch je potrebné uviesť, aký text ste si vybrali, jeho bibliografické údaje a hlavnú myšlienku, ktorej sa bude rekonštrukcia argumentu týkať. Až po konzultácii môžete začať písať.

Vy mi pošlete celý text/odkaz na text/časť textu a to je všetko – vyučujúci, vyber si z textu čo chceš, prečítaj si ho a povedz mi, či môžem začať písať (?!). Už pri výbere textu musíte prejaviť aktivitu a v texte identifikovať hlavnú tézu (záver finálneho argumentu), inak neviem posúdiť, čo plánujete robiť.

Bežne mi posielate texty, ktoré s argumentáciou nemajú veľa spoločného, lebo kľúčové tvrdenia patria do sféry toho, čo sa má objaviť (napr. vedeckým výskumom). Týkajú sa problému, ktorý pomocou argumentácie nemôžeme vyriešiť. Alebo identifikujete hlavné tézy, s ktorými by sotva niekto nesúhlasil, ich pravdivosť je zrejmá, nemá zmysel v ich prospech argumentovať. Tomuto sme sa venovali ešte počas prezenčnej formy výučby – hranice argumentácie. Preto som Vám odporučil buď akademické texty, ktoré argumentáciu obsahujú, resp. zo štandardných denníkov a týždenníkov rubriky, akými sú napr. diskusie, polemiky a názory.

Prosím Vás, postupujte podľa uvedených inštrukcií a pri príprave a písaní prác študujte kapitoly v elektronickej učebnici, ktoré sú pre napísanie textu dôležité (najmä kapitoly 1. a 3.).     

 

 

 

Online konzultácie k predmetu formou aplikácie Microsoft Teams:

 

každý utorok v čase 9.00 - 11.00

 

V čase konzultácií budem pripojený k aplikácii Teams, stačí mi zavolať cez videohovor na adresu martin.schmidt@umb.sk. Konzultácia môže prebehnúť len formou audiorozhovoru pri vypnutých kamerách.