Publikačná činnosť

KOLOKVIUM-56-2020.pdf

Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-6.

Autori: ELT to Preschoolers in the Family Centre Pod prameňmi in Sliač and Fostering their Early Intercultural Competence (A Few Tips and Recommendations for Future Kindergarten Teachers)
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Bratislava : Z-F LINGUA.
Language_Maintenance_and_Language_Death_The_Case_o.pdf

Language maintenance and language death: the case of the Irish language = Žizň i smerť jazyka: jazykovaja situacija v Irlandii

Autori: Anna Slatinská, Jana Pecníková
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Moskva, Russian Journal of Linguistics.
2018-Zbornik-Skusenost inakosti.pdf

Úloha írskeho jazyka pri inklúzii imigrantov do írskej spoločnosti = The role of Irish language in migrant´s inclusion to Irish society

Autori: Anna Slatinská
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Bratislava : Z-F LINGUA.
Challenges of Anglophone Languages Literatures and Cultures_hard_man_v1.pdf

Irish Language and Identity: Revitalization and Protection

Autori: Slatinská, Anna, Pecníková, Jana
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Challenges of Anglophone Language(s), Literatures and Cultures, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne
Part1.docx

Irish Language Through the Lens of Culture

Autori: Slatinská Anna, Pecníková Jana
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: ЯЗЫКИ В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР, Bashkir State University, UFA, Russia
Сборник.pdf

Socio-cultural aspects of the Irish language revitalization

Autori: Slatinská Anna
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Formation and Transformation of Discourses, Samara National Research University, pp. 81-87.

Socio-cultural discourse of competencies and barriers in intercultural communication

Autori: Anna Slatinská, Jana Pecníková
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Formation and Transformation of Discourses, Samara National Research University, pp. 255-262.
NFR_2-2016.pdf

Írsky jazyk a Gaeltacht identita. Budúcnosť írskeho jazyka v Gaeltachte.

Autori: Slatinská, Anna
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Nová filologická revue, roč. 8, č.2

Írsky jazyk a írske štúdiá na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Autori: Slatinská, Anna
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Nová filologická revue, roč. 8, č.2
Slovinsko, IP_2016_februar_koncna.pdf

Challenges of the Future for Irish and Gaeltacht Identity

Autori: Slatinská, Anna, Pecníková, Jana
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Challenges of the Future. - Roč. 1, č. 1 (2016), s. 1-13. - Nove mesto, Slovinsko : Fakulteta za organizacij ske študije v Novem mestu

CULTURAL SLAVERY IN THE CONTEXT OF VALUE ATTITUDES OF CONTEMPORARY EUROPEAN SOCIETY

Autori: Slatinská, Anna, Pecníková, Jana
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Radomskie Studia Filologiczne, 1/4/2016, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im Kazimierza Pulaskiego w Radomiu

Irish Language in Daily Life and Practice

Autori: Slatinská, Anna
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Cudzie jazyky a kultúry v teórii a praxi, FF UMB, Banská Bystrica
Conference Proceedings Project1.3.pdf

How to Get Oganized in PhD study

Autori: Slatinská Anna
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: PF UMB, Banská Bystrica, EDUCATION-RESEARCH-EVALUATION
Conference Proceedings Project1.3.pdf

Univerzitné vzdelávanie v súčasnosti z perspektívy ochrany a revitalizácie írskeho jazyka

Autori: Slatinská Anna
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: PF UMB, Banská Bystrica, EDUCATION-RESEARCH-EVALUATION
2015_04_Spravodajca_UMB.pdf

Revitalizácia írskeho jazyka. Výskumný pobyt na Národnej írskej univerzite v meste Galway

Autori: Slatinská Anna
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Spravodajca UMB, roč. 21, č. 4.

Get organized - pracovný workshop k projektu Akcia Rakúsko-Slvoensko vo Viedni

Autori: Slatinská Anna, Pecníková Jana
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Spravodajca UMB, roč. 21, č. 4.

Kultúra a udržateľný rozvoj v relácii s globalizáciou. Odborná prednáška prof. RNDr. Huberta Hilberta, CSc.

Autori: Slatinská Anna, Pecníková Jana
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Spravodajca UMB, roč. 21, č. 4.

Kultúrne hodnoty v diele Anglické listy Karla Čapeka

Autori: Slatinská Anna, Pecníková Jana
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Revitalizace hodnot: Umění a literatura II, Masarykova univerzita, FF, Ústav Slavistiky

Significance of the Irish Language in the Context of the Cultural Identity of the Irish.

Autori: Slatinská, Anna, Kačiuškiené Genovaité
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Journal of Young Scientists, Šiauliai University, Šiauliai

Velšská kultúra, velšský jazyk a identita. Odborná prednáška na KAA.

Autori: Slatinská Anna
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Spravodajca UMB, roč. 21, č. 5.

Literárne soirée s Ondrejom Kalamárom.

Autori: Slatinská Anna
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Spravodajca UMB, roč. 21, č. 5.

Návšteva fínskej profesorky.

Autori: Slatinská Anna
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Spravodajca UMB, roč. 21, č. 5.
LLCE2015 Conference Proceedings.pdf

Výučba írskeho jazyka na primárnom a sekundárnom stupni škôl v Írskej republike

Autori: Slatinská Anna
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Language, Literature and Culture 2015, SlovakEdu, o.z. Nitra, Conference Proceedings (14 - 16 May 2015)
NFR2_2015.pdf

Revitalizácia írskeho jazyka v meste Galway

Autori: Slatinská Anna
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Nová filologická revue, FF UMB, Banská Bystrica
filstud1_Buchfertig_20160128.pdf

Revitalizácia a výčuba írskeho jazyka v meste Galway

Autori: Slatinská Anna
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Filologické štúdie 1. - S. 204-218. - Nümbrecht : KIRSCH-Verlag, 2015

Írsky jazyk a identita:revitalizácia a ochrana

Autori: Slatinská Anna
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: 1. vyd. Banská Bystrica: Belianum, 188 s. ISBN 978-80-557-1012-9.

The Historical and Modern Architecture in Aesthetic and Symbolic Metamorphosis over Time

Autori: Anna Slatinská, Jana Pecníková
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Symbols of Contemporary Culture, Ksiegarnia Akademicka, Krakow ISBN 978-83-7638-680-5

Umberto Eco´s Reflections on Morality in the Context of Cultural Identity

Autori: Anna Slatinská, Jana Pecníková, Genovaité Kačiuškiené
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Journal of Young Scientists, Šiauliai, Šiauliu Universitetas, 2015, pp. 84-88.

Use of Dialects and Standard Language. Language Diversity in the Territory of Slovak Republic

Autori: Anna Slatinská, Jana Pecníková
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Litva: Šiauliu Universitetas, 2014

Cultural and historical determinants of selected Slovak regions and their influence on creation of distinctive identity

Autori: Anna Slatinská, Helena Bálintová
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Conference: Landscape as a Factor of Creating Identity, Jaroslaw (Poland), 22-24. 6. 2012.

European Identity Formation in the Context of New Social Movements

Autori: Anna Slatinská, Jana Pecníková
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: European Journal of Social and Human Sciences, Vol. 2., No. 2. FF Banská Bystrica/ Sochi

Úloha pôvodnej a modernej architektúry pri estetizácii verejného priestoru

Autori: Anna Slatinská, Jana Pecníková
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Espes. Prešov: PU, 2014. (on-line časopis)

Prednáška o fínskom vzdelávacom systéme na pôde Katedry európskych kultúrnych štúdií FF UMB

Autori: Anna Slatinská, Janka Pálková
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Spravodajca UMB, Banská Bystrica, 2014, roč. 20., č. 4.

Študijná návšteva: Diverzita a individualizácia vo vzdelávaní, Salzburg, Rakúsko.

Autori: Anna Slatinská
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Spravodajca UMB, Banská Bystrica, 2014, roč. 20., č. 4.

Kultúrne stereotypy v diele ANGLICKÉ LISTY Karla Čapka

Autori: Slatinská, Anna, Pecníková, Jana
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Filologická revue, roč. 6, č. 2.

Moral Identity in the Reflections of Umberto Eco

Autori: Slatinská, Anna, Pecníková, Jana
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: World Journal of Theoretical and Applied Sciences, Gliwice

Írsky jazyk v kontexte kultúrnej identity Írov

Autori: Slatinská, Anna
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Jazyk a kultúra, FF PU, Prešov.

National language policies: an example of the Irish language in the Republic of Ireland

Autori: Slatinská, Anna
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Foreign Languages: A Bridge to Innovations in Higher Education, EF UMB.

Irish language as a Part of Cultural Identity of the Irish

Autori: Slatinská, Anna
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: European Journal of Social and Human Sciences, roč. 3, č. 3, FF UMB.

European identity formation through the medium of new social movements in the context of 21st century

Autori: Slatinská, Anna, Pecníková, Jana
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Integration et voisinage Européens, Paris, L´Harmattan

Globalizácia a fenomén minoritných jazykov. Prípad írskeho jazyka v írskej republike

Autori: Slatinská Anna, Pecníková Jana
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Podhájska, EEDA, príspevok z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Podhájskej, 30.-31. 2014

Projekt: Akcia Rakúsko-Slovensko. Get Organized! Self-management Training for PhD Candidates

Autori: Slatinská Anna, Pecníková Jana
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Spravodajca UMB, roč. 21, č. 2.

Hodnotenie kultúrneho dedičstva v Kanade. Výskum kultúrneho dedičstva v Kanade. Odborná prednáška profesora Roberta Shipleyho z kanadskej University of Waterloo

Autori: Slatinská Anna
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Spravodajca UMB, roč. 21, č. 2.

Migrations géopolitiques & géoartistiques. Irlande.

Autori: Anna Slatinská, Helena Bálintová
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Frontiéres géoculturelles & géopolitiques, L´Harmattan, pp. 149-167, ISBN 978-2-343-00868-4

Irish Language Teaching

Autori: Anna Slatinská
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Konferencia CJaK zrealizovaná PF UK, 2013, Nitra

Ars Poetica Neosoliensis. The Case of Aesthetisation of Public Space in Banská Bystrica.

Autori: Anna Slatinská
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: L´Harmattan, článok prezentovaný na konferencii: Estetizácia verejného priestoru, 3. 10. 2013

The Role of Historical and Modern Architecture in Aesthetisation of Public Space.

Autori: Anna Slatinská, Jana Pecníková
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: L´Harmattan, príspevok prezentovaný na konferencii: Estetizácia verejného priestoru, 3. 10. 2013

Po stopách architekta L. E. Hudeca

Autori: Preklad: Anna Slatinská (Anglická verzia)
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Klára Kubičková a kol., C.A.L.E.H.n.o., Banská Bystrica, ISBN978-80-971355-0-8

Cenzúra kníh v kontexte digitálnych technológií 21. storočia

Autori: Anna Slatinská, Jana Pecníková
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Nová filologická revue, FHV UMB, 2013

Divided Identity in Northern Ireland

Autori: Anna Slatinská
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Universitas Matthiae Belii, Spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2013, roč. 5.

Estetizácia verejného priestoru

Autori: Anna Slatinská
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Spravodajca UMB, Banská Bystrica, 2013, roč. 20.

Po stopách baníckej tradície - exkurzia v Banskej Štiavnici

Autori: Anna Slatinská, Jana Pecníková
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Spravodajca UMB, Banská Bystrica, 2013, roč. 20.

Vybrané aspekty interkultúrnej psychológie a interkultúrnej komunikácie. Prípad Severného Írska

Autori: Anna Slatinská
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: IN: Jazyk a kultúra. ISSN 1338-1148

Foreign language teaching and creation of European citizenship through the means of intercultural communication in the context of multimedia

Autori: Anna Slatinská
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Cudzie jazyky a kultúry 9, PF UKF Nitra

Role of Media in Supporting Active European Citizenship of Young People

Autori: Anna Slatinská
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Politické vedy 4/2012, roč. XV, pp. 8-33, ISSN 1335-2741

The Internet: the Spectacle of Human Misery

Autori: Anna Slatinská, Motoko Kuroki, Christophe Lips, Anna Nowicka
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Europe Partagée, Europe des Partages, L´Harmattan, pp. 165-187, ISBN 978-2-343-00021-3

Promouvoir la citoyennetté européenne des jeunes avec les médias

Autori: Anna Slatinská
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Usages, de L´Internet , Éducation et Culture, L´Harmattan, pp. 55-75, ISBN 978-2-336-00398-6

Európske kultúrne štúdiá FHV v rozhlase

Autori: Anna Slatinská
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Spravodajca UMB, Banská Bystrica, 2012, roč. 19.

"Kultúrno-literárny workshop" v DEŇ SÍDLISKA vo Zvolene

Autori: Anna Slatinská
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Spravodajca UMB, Banská Bystrica, 2012, roč. 19.

Coexistence of Majority Population with Minority Population. The Case of Travellers in the Republic of Ireland.

Autori: Slatinská, A.
Rok vydania: (v tlači)
Vydavateľstvo: In: Coexistence of Ethnic Groups in Europe: Backgrounds, conflicts and their solutions, konferencia zrealizovaná KEKŠ, 2011, Banská Bystrica (v tlači)

Zakázané knihy v kontexte moderných technológií 21. storočia.

Autori: Anna Slatinská, Jana Pecníková
Rok vydania: (v tlači)
Vydavateľstvo: Konferencia zrealizovaná FF UP, Olomouc, 2013.

How to Get Organized in PhD study.

Autori: Slatinská, Anna
Rok vydania: (v tlači)
Vydavateľstvo: PF UMB, príspevok z konferencie 12.11. 2014

Univerzitné vzdelávanie v súčasnosti z perspektívy ochrany a revitalizácie írskeho jazyka

Autori: Slatinská, Anna
Rok vydania: (v tlači)
Vydavateľstvo: PF UMB, príspevok z konferencie 12.11. 2014