Mapy

 

Rímska ríša, provincie v strednej Európe

Marobudova ríša (podľa J. Dobiáša, 1964)

Franská ríša v 7. storočí (podľa A. Angenenda, 1995)

Samova ríša (podľa M. Lutovského a N. Profantovej, 1995)

Zárodky prvých štátov západných Slovanov (Atlas historyczny Polski, 1996)

Delenie Franskej ríše v 9. storočí (Putzger Historischer Atlas, 1994)

Veľká Morava (podľa P. Ratkoša, 1980)

Veľká Morava (podľa J. Steinhübela, 2004)

Domény uhorských kniežat v polovici 10. storočia (Ottov historický atlas Slovensko, 2009) 

Uhorsko v rokoch 997 - 1029 (Ottov historický atlas Slovensko, 2009)

Nitriansko v 11. storočí (podľa J. Steinhübela, 2004)

Územný vývoj Uhorska v 11. - 13. storočí (Ottov historický atlas Slovensko, 2009) 

Územný vývoj Poľského štátu za Piastovcov (Atlas historyczny Polski, 1996)

Historické krajiny Poľska (podľa Evropa v proměnách staletí)

Český štát od 2. polovice 10. stor. do 12. stor. (podľa E. Semotanovej, 2002) 

Český štát za Přemysla Otakara II. (podľa E. Semotanovej, 2002) 

Český štát za Václava II. a Václava III. (podľa E. Semotanovej, 2002) 

Český štát za Luxemburgovcov (podľa E. Semotanovej, 2002) 

Český štát za Jageloncov (podľa E. Semotanovej, 2002)

Stredná Európa v polovici 16. storočia (Putzger Historischer Atlas, 1994)

Turecké výboje v Uhorsku (1526 - 1566) (Történelmi világatlasz, 1998)

Uhorsko v roku 1568 (Történelmi világatlasz, 1998)

Sedmohradské kniežatstvo v 1. polovici 17. stor. (Történelmi világatlasz, 1998)

Stredná Európa v roku 1648 (Putzger Historischer Atlas, 1994)

Vytlačenie Turkov z Uhorska (1683 - 1699) (Történelmi világatlasz, 1998)

Stoličná správa na území Slovenska od 13. stor. do roku 1848 (podľa Žudela, 1980)

Český štát v 17. a 18. storočí (podľa E. Semotanovej, 2002)

Územný vývoj Poľského štátu od 15. do 18. stor. (Atlas historyczny Polski, 1996)

Delenia Poľska v 18. storočí

Varšavské kniežatstvo (1807 - 1815) (Atlas historyczny Polski, 1996)

Rozpad Rakúsko-Uhorska

Odtrhnutie severnej Oravy a Spiša (Kronika Slovenska 2, 1999)

Územný vývoj Maďarska v rokoch 1938 - 1941 (Történelmi világatlasz, 1998)

Československo po roku 1945 (podľa E. Semotanovej, 2002)

Územné zmeny Poľského štátu, celkový prehľad (Atlas historyczny Polski, 1996)