Konverzácia v nemeckom jazyku

Konverzácia v nemeckom jazyku pre začiatočníkov

 

Do konca letného semestra 2020 platí dištančná forma vyučovania. Študenti plnia priebežne zadané úlohy a vypracované ich posielajú online na adresu vyučujúcej:

jana.stefanakova@umb.sk. 

 

Na ukončenie predmetu je potrebné splniť podmienky uvedené nižšie:

 

Forma ukončenia predmetu: Vyhodnotenie súboru úloh a prác zaslaných online:

-   Vypracovanie zadaných úloh uvedených na webovej stránke predmetu. Študenti/študentky zašlú vypracované úlohy online.

-   Vypracovanie slohu na tému „Ako trávim voľný čas...“ a prekladu článkov z nemeckého jazyka do slovenského – úroveň A2, ktoré budú zaslané študentom a študentkám individuálne e-mailom.