Zamestnanci Filozofickej Fakulty

prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5136
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
K136
Eva Patrášová

Eva Patrášová

Sekretárka, Sekretárka, katedry: KSJ a KSJK

Telefónne číslo:
048 446 51 48
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Mgr. Erika Paulenková

Mgr. Erika Paulenková

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7475
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 011 B
Mgr. Katarína Pazderová

Mgr. Katarína Pazderová

Doktorandka, 3. rok štúdia

PhDr. Jana Pecníková, PhD.

PhDr. Jana Pecníková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, členka Edičnej komisie FF UMB, katedrová administrátorka webovej stránky KRO

Telefónne číslo:
048 446 5132
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K132
PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD.

PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7559
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
č. 6
PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD.

PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5035
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 031
Mgr. Barbora Podobová

Mgr. Barbora Podobová

Vedúca študijného oddelenia, administrátorka AiS2

Telefónne číslo:
048-446 7410
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 010
Ján Podsklan

Ján Podsklan

Vedúci oddelenia informačných a komunikačných technológií

Telefónne číslo:
048 446 7474
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
F020
Mgr. Soňa Polónyová, PhD.

Mgr. Soňa Polónyová, PhD.

Referát kvality

Telefónne číslo:
048 446 7621
Kancelária:
č. 14