Publikačná činnosť

Vybrané špecifiká interlingválnej komunikácie v oblasti poľovníctva v kontexte angličtiny a slovenčiny

Autori: Marianna Bachledová
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-7 [elektronický zdroj] = Linguistic, literary and didactic colloquium L-7 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií : non-conference reviewed collection of papers / rec. Lívia Adamcová, Viera Lagerová. - 1. vyd. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. - ISBN 978-80-8177-076-0. - S. 155-16

Včelár z Aleppa

Autori: Christy Lefteri, prel. M. Bachledová
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Bratislava : Tatran, 2020. 254 s. 978-80-222-1092-8

Rozhovor s Mariánom Gazdíkom

Autori: Marianna Bachledová
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In Kritika prekladu [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Signis, 2019. - ISSN 1339-3405. - Č. 2 (2019), s. 12-19.

Pán Bowling si kupuje noviny

Autori: Donald Henderson, prel. Marianna Bachledová
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2019. - 184 s. [9,00 AH]. - ISBN 978-80-89666-78-2

Kde raky spievajú

Autori: Delia Ownes, prel. Marianna Bachledová
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Bratislava : Tatran, 2019. - 298 s. [15,00 AH]. - ISBN 978-80-222-1023-2

Moc faktov : desať dôvodov, prečo máme o svete mylné predstavy - a prečo sme na tom lepšie, ako si myslíme

Autori: Hans Rosling, Ola Rosling, Anna Roslingová Rönnlundová ; prel. Marianna Bachledová
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Bratislava : Tatran, 2019. - 335 s. [16,75 AH]. - ISBN 978-80-222-0993-9

Ideológia v paratextoch k prekladovej literatúre 1968 – 1989 / Marianna Bachledová

Autori: Marianna Bachledová
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: rec. Vladimír Biloveský, Marián Gazdík. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - 138 s. [6,90 AH]. - ISBN 978-80-557-1495-0

Čítaj romány ako profesor : živé objavovanie najobľúbenejšej literárnej formy na svete

Autori: Thomas C. Foster, prel. M. Bachledová
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Bratislava : Tatran, 2018. - 327 s. [16,35 AH]. - ISBN 978-80-222-0940-3

Translated fiction: ideology in Slovak paratexts 1968–1989

Autori: M. Bachledová
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In Translation, interpreting and culture : old dogmas, new approaches (?) : scientific conference, Nitra, September 26-28, 2018 / ed. Igor Tyšš, Anita Huťková, Eva Höhn. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISBN 978-80-557-1435-6. - Pp. 22.

Čítaj literatúru ako profesor : dynamická a zábavná príručka o čítaní medzi riadkami

Autori: Thomas C. Foster, prel. M. Bachledová
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: 1. vyd. - Bratislava : Tatran, 2018. - 344 s. [17,00 AH]. - ISBN 978-80-222-0939-7

V cudzom tele

Autori: Alice a Claude Askew, prel. Marianna Bachledová
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2018. - 136 s. [7,00 AH]. - ISBN 978-80-89666-65-2

Ladislav E. Hudec : z Banskej Bystrice do sveta

Autori: Klára Kubičková a kol., preložili: Mariana Bachledová, Zuzana Kopčanová, Li Yingdeng a Wan Changling (anglický jazyk), Klára Kubičková, Helena Lengyelová, Jozef Lengyel, Katarína Ristveyová (maďarský jazyk), Igor Telepčík, Natália Turčinová (čínsky jazyk)
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Štátna vedecká knižncia v Banskej Bystrici, 2017. 213 s. 978-80-89388-77-6

K dejinám kritiky prekladu

Autori: Marianna Bachledová
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In Kritika prekladu [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, 2017. - ISSN 1339-3405. - Č. 1 (2017), s. 46-58

Masakry Arménov v Osmanskej ríši: sporná genocída

Autori: Guenther Levy, prel. Marianna Bachledová, Matej Laš, Barbora Vinczeová
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. 367 s. ISBN 978-80-557-1211-6

K metodológii skúmania v humanitných vedách

Autori: M. Bachledová
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In Prekladateľské listy 6 : teória, kritika, prax prekladu / rec. Eva Tandlichová, Alojz Keníž. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - ISBN 978-80-223-4293-3. - S. 9-26.

Mária Terézia, panovníčka spätá so slovenskými dejinami : jej život a reformy v zrkadle knižničných fondov na Slovensku

Autori: Mária Bôbová, Dana Chalupeková, Barbora Skubachová et al., preložili M. Bachledová a Z. Kopčanová
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici , 2017. 244 s. 978-80-89388-75-2

Minulosť a prítomnosť : sympózium.

Autori: Ed. Klára Kubičková. (Prel. Marianna Bachledová)
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Banská Bystrica 21.10.2016 / prekl. Marianna Bachledová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : C.A.L.E.H., 2016. - 101 s. [5,30 AH]. - ISBN 978-80-971355-1-5

K metodológii translatologického výskumu

Autori: Marianna Bachledová
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Prekladateľské listy 6 : teória, kritika a prax prekladu. - ISBN 978-80-223-4293-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017.

Štvorhodinový pracovný týždeň

Autori: Tim Ferriss (prel. Marianna Bachledová)
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Tatran
tradicia inovacia.pdf

Sociálne médiá: crowdsourcing a strojový preklad

Autori: Marianna Bachledová
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Tradícia a inovácia v translatologickom výskume V.

Techničeskij perevod: razryv meždu teorijej i praktikoj = Technical translation: the gap between theory and practice

Autori: M. Bachledová
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In Vestnik of Russian new university = Vestnik Rossijskogo novogo universiteta. Seria "Čelovek v sovremennom mire" : series "Man in the modern world". - Moskva : RosNOU, 2016. - ISSN 2414-925X. - Č. 3-4 (2016), s. 65-70.
Translingválna evolúcia mému_Bachledova.pptx

Translingválna evolúcia mému

Autori: Marianna Bachledová
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Preklad a Tlmoþenie XII. Hybridita a kreolizácia v preklade a translatológii
Terminology How to Avoid Traps.pdf

Terminology and the Internet in the Context of Slovak Translation: How to Avoid Traps

Autori: Marianna Bachledová
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: European Journal of Social and Human Sciences
Orol tatranský_2015_Bachledová.pdf

Štatistika nepravdepodobnosti

Autori: Marianna Bachledová
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Orol Tatranský 10/2015. Slovenský literárny ústav Matice slovenskej. Martin.
Bachledova_recenzia v kritike prekladu.pdf

Kritika prekladu 1/1 2015: Myslenie o preklade na Slovensku (recenzia)

Autori: Marianna Bachledová
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: ISSN 1339-3405
Filologia1_MBachledova.pdf

Moderné vyučovanie odborného prekladu

Autori: Marianna Bachledová
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: ACTA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITATIS COMENIANAE BRATISLAVENSIS ACTA DOCTORANDORUM FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITATIS COMENIANAE BRATISLAVENSIS : Filologické štúdie 1. - S. 122-127. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2015

Akiko

Autori: Viktor Pelevin (preklad: Marianna Bachledová)
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In Prekladateľské listy 3

Ružové topánky

Autori: Marianna Bachledová
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie . - Roč. 25, č. 6 (2013), s. 85

Duo Akord

Autori: Marianna Bachledová
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Dotyky