Publikácie

Miesto turistiky a športovo pohybových aktivít v prírode v spôsobe života 16 - 18 ročnej populácie v stredoslovenskom regióne.

Miesto turistiky a športovo pohybových aktivít v prírode v spôsobe života 16 - 18 ročnej populácie v stredoslovenskom regióne. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:GÖRNER, Karol - MANDZÁK, Peter
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0189-9

anotácia

Mladá veda 2009. Vedy o športe.

Mladá veda 2009. Vedy o športe. (Zborník)

Autor/Kolektív:Krnová Kristína, ed.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-857-7

anotácia

Nácvik plaveckých spôsobov v praxi

Nácvik plaveckých spôsobov v praxi (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:MANDZÁK, Peter - BENCE, Matej - MANDZÁKOVÁ, Martina - POPELKA, Jaroslav - TONHAUSEROVÁ, Zuzana
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0310-7

Publikácia bola vydaná ako súčasť výskumnej úlohy UGA 2010. Uvedení autori sa parciálne podieľali na jednotlivých témach, publikácia je určená najmä pre študentov magisterského štúdia, ktorí majú v praxi metodické výstupy. Jej...

Nelokomočné pohybové zručnosti a manipulačné, pohybové a prípravné športové hry

Nelokomočné pohybové zručnosti a manipulačné, pohybové a prípravné športové hry (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:NOVOTNÁ, Naďa - VLADOVIČOVÁ, Naďa
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0408-1

anotácia

Pedagogické hodnotenie viacročnej športovej prípravy reprezentantky SR v biatlone

Pedagogické hodnotenie viacročnej športovej prípravy reprezentantky SR v biatlone (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:PAUGSCHOVÁ, Božena - ONDRÁČEK, Jan
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-210-4436-4

anotácia

Pedagogické hodnotenie viacročnej športovej prípravy v behu na 400 metrov žien

Pedagogické hodnotenie viacročnej športovej prípravy v behu na 400 metrov žien (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:ČILLÍK, Ivan
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2000ISBN:80-8055-460-9

anotácia