TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC

1.  Dejiny periodickej tlače dolnozemských Slovákov

2.  Regionálnohistorická literatúra v Zvolenskej župe v 19. storočí

3.  Vývoj slovenského osídlenia v Zadunajsku (potrebná znalosť maďarčiny) 

4.  Dolnozemskí Slováci v reflexii slovenskej historiografie a publicistiky

5.  Časopis Vlasť a svet (1886-1919) v kontexte slovenských kultúrnych dejín 

6.  Mlynárstvo v regióne Banskej Bystrice (19. - 20. stor.)