Ponuka bakalárskych a diplomových prác

 

1. Dejiny vybraného hradu a hradného panstva v stredoveku

2. Zvony a zvonolejári vo vybranom regióne (okrese) 

3. Tradície o templároch (vznik a pôvod vybraných hradov a kostolov) 

4. Nemanželské deti a fenomén ľavobočkov v stredoveku

5. Opevnené sídla v stredovekých ikonografických prameňoch z územia Slovenska (Uhorska)

6. Biografia vybraného stredovekého šľachtica

7. Počasie a podnebie v uhorských stredovekých rozprávacích prameňoch

8. Človek a prírodné prostredie v stredoveku (z vybraného regiónu)

9. Patrocíniá kostolov a kaplniek vo vybranom regióne

10. Starý hrad - Nový hrad (rozlišovanie hradov podľa veku v stredovekom Uhorsku)