Ponuka bakalárskych a diplomových prác

 

1. Dejiny vybraného hradu a hradného panstva v stredoveku

2. Zvony a zvonolejári vo vybranom regióne (okrese) 

3. Tradície o templároch a husitoch (vznik a pôvod vybraných hradov a kostolov) 

4. Nemanželské deti a fenomén ľavobočkov v stredoveku

5. Historik a pamiatkár László Zolnay (1916 - 1985) v kontexte historiografie Zvolenskej stolice (potrebná znalosť maďarčiny)

6. Biografia vybraného stredovekého šľachtica (napr. Pongrác zo Svätého Mikuláša, Ján Jiskra, Ján Korvín)

7. Počasie a podnebie v uhorských stredovekých rozprávacích prameňoch

8. Človek a prírodné prostredie v stredoveku (literatúra a pramene z vybraného regiónu)

9. Patrocíniá kostolov a kaplniek vo vybranom regióne

10. Mor a iné epidemické choroby v stredovekom Uhorsku