Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Ponuka bakalárskych a diplomových prác

 

Bakalárske práce - učiteľstvo histórie:

 

1. Opevnené sídla v stredovekých ikonografických prameňoch z územia Slovenska (Uhorska)

2. Počasie a podnebie v uhorských stredovekých rozprávacích prameňoch

3. Miestne názvy stredovekého pôvodu a ich didaktické využitie pri výučbe regionálnych dejín

 

Bakalárske práce - jednoodborové štúdium histórie:

 

1. Grafity stredovekého a novovekého pôvodu na vybranom hrade (kostole)

2. Dejiny vybraného hradu a hradného panstva v stredoveku

3. Biografia vybraného stredovekého šľachtica alebo preláta

 

Bakalárske práce - medziodborové štúdium histórie:

 

1. Krstné mená a prímená vo vybranej lokalite (regióne) v stredoveku

2. Osobnosti maďarskej medievistiky a ich väzby k Slovensku

3. Starý hrad – Nový hrad (rozlišovanie hradov podľa veku v stredovekom Uhorsku)

 

Diplomové práce - učiteľstvo histórie:

 

1. Pobyty uhorských kráľov na vybranom hrade (meste) a ich didaktické využitie vo výučbe dejepisu

2. Patrocíniá kostolov a kaplniek vo vybranom regióne

 

Diplomové práce - jednoodborové štúdium histórie:

 

1. Stredoveké zápisy v kongregačnom protokole Zvolenskej stolice ako prameň k dejinám správy

2. Človek a prírodné prostredie v stredoveku (z vybraného regiónu)

 

Diplomové práce - medziodborové štúdium histórie:

 

1. Drahota a hlad v kazateľskej tvorbe Izáka Abrahamidesa

2. Pojem zámok (zámek) v uhorských prameňoch z 15. - 16. storočia

 

Diplomové práce - stredoeurópske historické štúdiá:

 

1. Horné Uhorsko a horné kraje – vymedzenie pojmu v stredovekých prameňoch

2. Pohraničný región (stolica) a jeho hospodárske a kultúrne väzby so susedmi (Poľsko, Morava) v stredoveku