Horizont 2020 - informácia o programe

Príprava programu Horizont 2020 prebiehala takmer dva roky, pričom v tomto poslednom štvrťroku sa realizujú záverečné rokovania a schvaľovanie základných právnych aktov na jeho spustenie a ďalších dokumentov. Horizont 2020 je názov pre v poradí už 8. rámcový program EÚ na podporu výskumu a po novom tiež inovácií. Cieľom programu je posilnenie konkurencieschopnosti Európy, vytvorenie nových pracovných miest a posun Európy bližšie k pozícii lídra v svetovom hospodárstve.

Štruktúra Horizontu 2020 je jednoduchá. Má 3 základné piliere:
1. Excelentná veda (podpora excelentnej vedy a základného výskumu)
2. Veda pre priemysel (podpora vedúceho postavenia priemyslu/podpora MSP)
3. Veda pre spoločnosť (podpora riešených spoločenských výziev).

Tieto 3 piliere dopĺňajú pridružené iniciatívy ako EIT (Európsky inovačný a technologický inštitút) a JRC (Spoločné výskumné stredisko EK). V EIT spoja najlepšie inštitúcie VŠ vzdelávania, výskumné strediská a podniky, aby vytvorili podnikateľský sektor zajtrajška a zaistili, že sa európsky „vedomostný trojuholník“ vyrovná svetovej špičke (prepojenie vzdelávania, výskumu a inovácií).

Na domovskej stránke H2020 ukazuje počítadlo zvyšné dni do oficiálneho začatia  programu  http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm Vzhľadom na vedeckú orientáciu FF UMB je potrebné orientovať sa na pilier Veda pre spoločnosť v oblastiach Inkluzívna, inovatívna a reflektujúca spoločnosť (výzva 6) a Bezpečná spoločnosť (výzva 7). Témy vhodné pre FF UMB sa však môžu objaviť aj v iných prioritách H2020. Horizont 2020 bude viac než doposiaľ podporovať interdisciplinaritu projektov, t. j. prepojovanie viac výskumných oblastí do spoločných projektov, aby efektívnejšie prispievali k riešeniu spoločenských výziev Európy. Možnosti pre mobility otvára aj program Marie Skłodowska-Curie Actions.

Financovanie prostredníctvom Horizontu 2020 bude prístupnejšie aj vďaka jednotnejšiemu súboru pravidiel a menšej miere byrokracie. Realizácia programu má byť zrozumiteľnejšia a menej náročná na administratívu. Rozpočet Horizontu 2020 vo výške 70 miliárd eur je vyšší v porovnaní so 7. RP (necelých 51 miliárd eur). Významnou zmenou je nová miera financovania projektov – bez ohľadu na typ inštitúcie je základná miera stanovená na úroveň 100 % celkových nákladov. Režijné náklady sa budú hradiť jednotnou sadzbou vo výške 25 % z priamych nákladov.

V prípravnej fáze i počas celého programu bude potrebná úzka spolupráca výskumných pracovníkov s Centrom projektovej podpory (CPP) UMB a národnými delegátmi za jednotlivé oblasti, aby sa informácie o výzvach v predstihu dostali k všetkým tvorivým pracovníkom. V najbližšom možnom období bude CPP spolu s národnou delegátkou pre socio-ekonomické a humanitné vedy organizovať prvý informačný deň pre tvorivých pracovníkov a doktorandov UMB. Ďalšie informačné podujatia sa budú opakovať v priebehu roku 2014 spolu s individuálnymi konzultáciami podľa potrieb jednotlivých odborných pracovných tímov. Okrem dostupných informácií na portáloch www.umb.sk budú dostávať tvoriví pracovníci aktuálne informácie prostredníctvom mailing listu.

Program tiež umožňuje zapojenie expertov do tvorby rôznych oblastí agendy H2020. V prípade záujmu sa zaregistrujte na stránke http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts  Je to priebežná výzva, jednotliví vybraní kandidáti sú oslovovaní postupne.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy