Kalendár výziev Horizont 2020 na roky 2015 až 2017

Kalendár vyhlásenia výziev v rámci programu Horizont 2020, ich trvanie.

Jednotlivé výzvy podľa ich kódov si môžete prezrieť v prílohách, vybrala som tieto programy:

A. Health:   Health, Demographic Change and Wellbeing

F. Societies:   Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies

G. Security:     Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens

 

Všetky programy si môžete prezrieť tu:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections

 

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy