Vyšehradský štipendijný program pre študentov a výskumníkov (vyslania a prijatia)

Podpora akademických výmen (Mgr. štúdium, post-magisterské štúdium, vedeckopedagogickí pracovníci, výskumníci) s finančnou podporou:

1. Vnútrovyšehradské štipendiá (Intra-Visegrad Scholarship)
- štúdium/výskum na ktorejkoľvek akreditovanej verejnej alebo súkromnej univerzite alebo inštitúte akadémií vied. Štipendium vo výške 2 300€/semester pre úspešného uchádzača, a hosťujúcu univerzitu vo výške 1 500 €/semester/vedecko-výskumného a pedagogického pracovníka

2. Štipendiá pre vysielaných štipendistov (Out-going Scholarship)
- štúdium/výskum uchádzačov z krajín V4 na ktorejkoľvek akreditovanej verejnej alebo súkromnej univerzite alebo inštitúte akadémií vied v týchto krajinách: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna and Hercegovina, Gruzínsko, Kosovo, Macedónsko, Moldava, Čierna Hora, Srbsko a Ukrajina. Štipendium vo výške 2 300€/semester pre úspešného uchádzača, a hosťujúcu univerzitu vo výške 1 500 €/semester/vedecko-výskumného a pedagogického pracovníka. Jednorazový cestovný grant v prípade, ak sa hosťujúca univerzita/inštitút nachádza viac než 1 500 km od miesta súčasnej univerzity/zamestnávateľa.

 3. Štipendiá pre prichádzajúcich štipendistov (In-coming Scholarship)
- štúdium/výskum uchádzačov z krajín mimo V4 na ktorejkoľvek akreditovanej verejnej alebo súkromnej univerzite alebo inštitúte akadémií vied krajín V4. Uchádzači sú občania týchto krajín:  Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Kosovo, Macedónsko, Moldava, Čierna Hora, Srbsko a Ukrajina. Štipendium vo výške 2 300€/semester pre úspešného uchádzača, a hosťujúcu univerzitu vo výške 1 500 €/semester/vedecko-výskumného a pedagogického pracovníka. Jednorazový cestovný grant v prípade, ak sa hosťujúca univerzita/inštitút nachádza viac než 1 500 km od miesta súčasnej univerzity/zamestnávateľa.

Bližšie informácie: https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy