Literárny fond - financovanie tvorivej činnosti (nové dielo, preklad)

Prehľad možnosti financovania vycestovania, tvorivej činnosti, prekladov, knižnej tvorby, besied a prednášok sa nachádza v prílohe pre sekcie:

1. vedecká a odborná literatúra: http://litfond.sk/index.php/kategoria/artikel/formy_podpornej_cinnosti6/
2. umelecký preklad: http://litfond.sk/index.php/kategoria/artikel/formy_podpornej_cinnosti8/
3. vedecký a odborný preklad: http://litfond.sk/index.php/kategoria/artikel/formy_podpornej_cinnosti9/

Tlačivá:

http://litfond.sk/index.php/kategoria/artikel/tlaciva6/

 

Termín: priebežne počas celého roka

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy